Meester of juf staat model voor omgang tussen leerlingen

In de AVS nieuwsbrief stond onderstaand artikel. Doe er je voordeel mee.

De leerkracht heeft een belangrijke rol in de relaties tussen klasgenoten. Is de leerkracht voornamelijk positief, dan laten leerlingen pro-sociaal gedrag zien. Heeft een leerkracht echter veel conflict met leerlingen, dan vertonen leerlingen meer agressie en vinden zij elkaar vaker onaardig. Dat concludeert Marloes Hendrickx, die op 17 februari haar proefschrift verdedigt aan de Universiteit Utrecht.

Volgens de promovenda staat de leerkracht ook model voor de omgang met individuele leerlingen. De leerkracht is een sociale referent, wat betekent dat leerlingen kijken naar hoe de leerkracht met een klasgenoot omgaat en dat ze dit meenemen in hun eigen oordeel over de leerling. Vooral negatief gedrag is belangrijk: wordt een meester of juf meer boos op een leerling, dan denken klasgenoten in sterkere mate dat de leerkracht het kind onaardig vindt en vinden ze de leerling zelf ook onaardiger. Vooral leerlingen die agressief gedrag vertonen blijken baat te hebben bij een minder negatieve relatie met de leerkracht.

Sociale leefwereld

De sociale leefwereld van leerlingen is belangrijk voor hun sociale vorming, maar ook voor het schoolse leren. Voelen leerlingen zich geaccepteerd door hun klas, dan kunnen ze energie steken in de reken- of taalles. Voelen ze zich onzeker of afgewezen, dan kan het lastig zijn om motivatie op te brengen voor school. Het is daarom van belang dat leerkrachten zich bewust zijn van hun rol in deze sociale processen en dat het dagelijkse leerkrachtgedrag nader wordt bestudeerd.

Het proefschrift ‘The role of the teacher in classroom peer relations’ komt nog beschikbaar op de NRO-website (www.nro.nl).

Gepubliceerd op: 10 februari 2017

Reageren niet mogelijk