Werkgeheugentraining (8-16 jr.)

Algemene info:
Uit onderzoek blijkt steeds duidelijker dat de capaciteit van het werkgeheugen een belangrijke rol speelt bij het leren en het leveren van goede leerprestaties. Kinderen die leerproblemen ervaren, laten dan ook vaak een zwak werkgeheugen zien. Deze werkgeheugenproblemen kunnen op zichzelf staan, maar is ook kenmerkend voor een groot deel van de kinderen en jongeren met ADHD, ASS, DCD, dyslexie en dyscalculie.

Het werkgeheugen is een soort kladblokje in het brein waar informatie letterlijk bewerkt wordt. Het regelt de informatiestromen in het geheugen door te bepalen wat nu relevant is, wat later nodig is en wat meteen overboord kan. Naast het bewerken van gegevens zorgt het werkgeheugen er ook voor dat informatie paraat gehouden wordt en dat informatie uit het lange termijn geheugen op het juiste moment beschikbaar is. Het werkgeheugen draagt hiermee bij aan de organisatie van kennis en de beschikbaarheid en bereikbaarheid ervan en is dus zeer belangrijk bij het schools presteren.

Echter, om taken en opdrachten goed uit te kunnen voeren zijn naast het optimaal gebruiken van je werkgeheugen nog meer zaken van belang. Je moet namelijk je aandacht kunnen richten, impulsen kunnen onderdrukken , vooruit kunnen denken (plannen) en kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden. Daarnaast laten kinderen met werkgeheugenproblemen vaak het gebruik van strategieën na.

Onderoek heeft aangetoond dat deze werkgeheugentraining van ECLG een aanzienlijk en langdurig effect heeft op het algehele cognitief functioneren van je kind en daardoor bijdraagt aan betere schoolprestaties.

Hoe werkt het?
Met de werkgeheugentraining leren kinderen hun werkgeheugen beter te gebruiken. Tijdensd de 9 weken durende trainingsperiode, wordt 4 dagen per week getraind, 1x onder begeleiding van mij en 4x thuis, met een online (internet)programma. In de eerste weken duurt dit ongeveer 20 – 25 minuten per dag en naar mate de training vordert, worden de trainingen wat langer en moeilijker en duurt een online training tussen de 35 - 45 minuten per dag. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen past zich continu aan op de prestaties van de leerling.

De oefeningen bestaan uit zogenaamde ‘dubbeltaken’ waardoor het werkgeheugen zeker belast en getraind wordt. Het is de bedoeling dat de leerling 4x per week oefent, één keer onder begeleiding van mij en 3x thuis, waar leerlingen kunen inloggen op de trainingsomgeving.

Daarnaast wordt in de begeleidingssessies gewerkt aan bijvoorbeeld de taakwerkhouding, het aanleren van geheugenstrategieën en plannen en organiseren van taken. De begeleidingssessies worden voor elke leerling op maat gemaakt.

Omdat er gedurende deze 9 weken veel van je kind gevraagd wordt, is het belangrijk dat jij als ouder je kind goed coacht en motiveert tijdens de training.

Voor wie?
Een training kan zinvol zijn als je kind aan een of meerdere van onderstaande voorbeelden voldoet. Hij/zij:
• heeft moeilijkheden met het onthouden van lange instructies of een opeenvolging van instructies;
• kan zich moeilijk concentreren op werk als hij/zij niet extreem gemotiveerd is;
• is snel van slag als er iets mis gaat bij het werk;
• is erg veeleisend – zo veeleisend dat alles veel tijd kost;
• is vaak aan het dagdromen tijdens het werk;
• heeft problemen met het beginnen van een taak;
• heeft problemen met het onthouden van een geschreven tekst en moet het een paar keer opnieuw lezen voordat hij/zij het begrijpt.
• heeft moeilijkheden met het oplossen van rekenopgaven waarbij het nodig is om veel informatie te onthouden;
• heeft problemen met het volgen van een gesprek of verhaal;
• heeft moeite met het plannen en organiseren van zijn/haar werk, bijvoorbeeld in welke volgorde bepaalde taken gedaan zouden moeten worden en hoeveel tijd nodig is om de taken te volbrengen;
• heeft moeite met het organiseren van het dagelijks leven, zoals het meenemen van het juiste materiaal naar huis, afmaken van activiteiten en vervolgens weer meenemen naar school;
• is snel afgeleid;
• heeft geen goed inschattingsvermogen qua tijd, bijvoorbeeld het niet goed begrijpen hoe lang een uur is, of moeilijkheden met op tijd komen;
• raakt regelmatig dingen kwijt of weet niet meer goed waar spullen opgeborgen zijn;
• vergeet regelmatig wat hij/zij ook al weer kwam doen in een bepaalde kamer van het huis.

Begeleiding en kosten:
De basistraining van 9 sessies vindt plaats in onze praktijk. Verder krijg je toegang tot het online trainingsprogramma gedurende de training, zodat je deze thuis kunt volgen. Elke sessie duurt 45 minuten en bestaat uit begeleiding van de online training, aangevuld met oefeningen voor taakaanpak en/of concentratie.

De kosten bedragen € 360,-- en zijn inclusief het gebruik van het online trainingsprogramma en materialen. Indien extra tijd gewenst is ter ondersteuning, geldt ons standaard uurtarief.

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie of aanmelding:

petra